მიზანი

საფინანსო დაწესებულების „იზიკრედ ჯორჯიას“ მიზანია საქართველოს საფინანსო ბაზარზე დააკმაყოფილოს მომხმარებელთა მოთხოვნები სწრაფ, ხელმისაწვდომ და იამ ფულად სახსრებთან მიმართებაში. „იზიკრედ ჯორჯიას“ საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა საქართველოში მომუშავე მცირე და საშუაალო ბიზნესმენების დაკრედიტება. კერძოდ, დაკრედიტება იმ საწარმოებისა და მეწარმე-ფიზიკური პირებისა, რომლების დაკავეულნი არიან [ განაგრძე კითხვა ]

ჩვენ შესახებ

“მიკროსაფ–ინანსო ორგანიზაცია იზიკრედ ჯორჯია“ სწრაფი საკრედიტო და მაღალპროცენტიანი სესხის პროდუქტები “იზიკრედ ჯორჯია” გთავაზობთ: ბიზნეს სესხებს მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის იპოთეკურ

განაგრძე კითხვა

პარტნიორები

KPMG
bb
lb
bog