საფინანსო დაწესებულების „იზიკრედ ჯორჯიას“ მიზანია საქართველოს საფინანსო ბაზარზე დააკმაყოფილოს მომხმარებელთა მოთხოვნები სწრაფ, ხელმისაწვდომ და იამ ფულად სახსრებთან მიმართებაში.

„იზიკრედ ჯორჯიას“ საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა საქართველოში მომუშავე მცირე და საშუაალო ბიზნესმენების დაკრედიტება. კერძოდ, დაკრედიტება იმ საწარმოებისა და მეწარმე-ფიზიკური პირებისა, რომლების დაკავეულნი არიან მომსახურების, ვაჭრობის, წარმოებისა და სასოფლო-სამეურნეო სფეროებში.

ორგანიზაციის „იზიკრედ ჯორჯია“ დასახელებიდან გამომდინარე, კომპანია ორიენტირებულია მომხარებელს შესთავაზოს მაქსიმალურად იოლი და მარტივი პროცედურები სასურველი პროდუქტის მიღებისთვის.

ამასთან, „იზიკრედი ჯორჯია“ უზრუნველყოფს მარტივი პროცედურების საფუძველზე ფიზიკური პირების დაკრედიტებას სამომხმარებლო მიზნებისთვის და მათ შორის სატრანსპორტო საშუალებების შეძენისას თნადაფინანსების უზრუნველყოფას.

საფინანსო ორგანიზაცია „იზიკრედ ჯორჯია“ ახორციელებს ემიგრანტი თანამემამულეების და მათი ოჯახის წევრების მომსახურებას სწრაფი ფულადი გზავნილებით: Western Union, Money Gramm, Anelik, Uni-stream, Contact და სხვა სისტემებით.