ლიკვიდაცია

„ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის 2022 წლის 29 ნოემბრის N481 განკარგულებით დაიწყო შპს ,,მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია იზიკრედ ჯორჯია“-ს ლიკვიდაციის პროცესი. ამავე განკარგულების საფუძველზე ლიკვიდატორად დაინიშნა გიორგი ნაროუშვილი (პირადი ნომერი 19001028319). გთხოვთ იხილოთ ლიკვიდატორის განცხადება. აქვე განვმარტავთ, რომ საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად კომპანიის [ განაგრძე კითხვა ]

ჩვენ შესახებ

“მიკროსაფ–ინანსო ორგანიზაცია იზიკრედ ჯორჯია“ სწრაფი საკრედიტო და მაღალპროცენტიანი სესხის პროდუქტები “იზიკრედ ჯორჯია” გთავაზობთ: ბიზნეს სესხებს მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის იპოთეკურ

განაგრძე კითხვა

პარტნიორები

bb
lb
bog
tbc