ავტო სესხი

მიიღე მარტივად, 50 000 ლარამდე – 12-დან 60 თვემდე


ქართულ ბაზარზე 2008-წლიდან

ჩვენს მიერ შემოთავაზებული პროდუქტების მრავალფეროვნება დაინტერესებულ მომხარებელს საშუალებას მისცემს შეარჩიოს მისთვის საინტერესო კაპიტალ დაბანდება.